L.p.

Termin:

Cel zebrania:

1.                   

19.09. 2017 r.

godz.16 00

 

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym

-         przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziału i Rady Rodziców,

-         przedstawienie procedur organizacji egzaminów oraz możliwych  dostosowań warunków i form egzaminu.

2.                   

21.11.2017 r.

godz.16 00

 

„Drzwi otwarte”

-         informacje na temat zachowania uczniów i postępów w nauce

-         indywidualne rozmowy rodziców  z nauczycielami

-         informowanie rodziców o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu.

3.                   

30.01.2018 r.

godz.16 00

Wywiadówka

-         informacje o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia,

-         indywidualne rozmowy z nauczycielami na temat pomocy uczniowi w osiągnięciu lepszych wyników,

-         informacja o wynikach egzaminów próbnych klas III.

4.                   

24.04.2018 r.

godz.16 00

„Drzwi otwarte”

-         informacje na temat zachowania uczniów i postępów w nauce,

-         indywidualne rozmowy rodziców  z nauczycielami.