Dyrektor gimnazjum

mgr Magdalena Szczypińska 

absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska

nauczyciel dyplomowany

na stanowisku dyrektora od 2008 roku