Data

Wydarzenia

28 maja 1999 r.

Rada Miejska Grabowa nad Prosną nadaje Statut nowej jednostce oświatowej - Gimnazjum w Grabowie nad Prosną.

1 września 1999 r.

Naukę w klasach I gimnazjum rozpoczęło 135 uczniów. Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana mgr Barbara Jaguźna.

Sal lekcjach użyczyła Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną, zajęcia odbywały się w jej budynku przy ul. Szkolnej 1 na I piętrze.

27 października 2000 r.

Uroczyście zostaje wkopany kamień węgielny pod budowę nowej szkoły dla uczniów gimnazjum. Program artystyczny pod tytułem "Nasze wrastanie trwa..." został zaprezentowany przez zespół uczniowski, pod kierunkiem mgr Magdaleny Szczypińskiej i mgr. Zdzisława Aksamskiego.

15 czerwca 2002 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Teresa Domin przekazała społeczności gimnazjalnej sztandar, który został wykonany w pracowni Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Kaliszu. Haft ręczny w całości wykonała siostra Teofila Kostrzak. Inicjatorką sztandaru była pani Dyrektor gimnazjum, a projektantem - mgr Dariusz Skorupski. Hasła Światło - Tolerancja - Dziedzictwo oraz symbole narodowe i europejskie widniejące na sztandarze zostały wybrane przez wszystkie organy szkoły.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, uczniowie przedstawili program "Wkroczyliśmy w dzieje", opracowany przez panią mgr Magdalenę Szczypińską.

1 września 2002 r.

Gimnazjum w Grabowie nad Prosną rozpoczęło rok szkolny 2002/03 w nowym budynku. Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną pan inż. Stanisław Ofierski przekazał społeczności gimnazjalnej klucze do nowego obiektu szkolnego przy ulicy Przemysłowej 1 A.

20 września 2002 r.

Odbywa się oficjalna uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły i poświęcenia go przez śp. księdza proboszcza Eugeniusza Niedzielskiego oraz nadania szkole imienia Zjednoczonej Europy. Oprawę artystyczną uroczystości stanowi program "Nasze miejsce na ziemi..." przygotowany przez mgr Magdalenę Szczypińską.

20 czerwca 2008 r.

Zakończył się 9. rok funkcjonowania Gimnazjum w Grabowie nad Prosną i po raz ostatni świadectwa ukończenia szkoły absolwentom wręczyła pani dyrektor mgr Barbara Jaguźna, która zakończyła pracę zawodową i podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. W imieniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu za trud pracy pedagogicznej pani Dyrektor podziękowała pani Irena Dobra - starszy wizytator.

1 września 2008 r.

Pracę na stanowisku Dyrektora Gimnazjum w Grabowie n. Prosną rozpoczęła dotychczasowa wicedyrektor - pani mgr Magdalena Szczypińska, której funkcję tę powierzono w wyniku konkursu przeprowadzonego przez organ prowadzący. Stanowisko wicedyrektora objęła pani mgr Katarzyna Niełacna.

7 maja 2009 r.

Dzień Patrona. W związku z nowym projektem wystroju holu szkoły uczniowie realizowali projekt edukacyjny "Wielcy Europejczycy". Zespoły uczniowskie prezentowały dorobek ludzi nauki i kultury. W holu szkoły pojawiła się galeria wielkich Europejczyków; na naczelnym miejscu znajdują się wybitne postacie - Papież Jan Paweł II i Robert Schuman, ojciec zjednoczonej Europy.

1 września 2009 r.

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną obchodziło 10-tą rocznicę powstania. Społeczność szkolna wzięła udział w uroczystości odsłonięcia na budynku dawnej szkoły podstawowej przy ulicy Klasztornej tablicy pamiątkowej ku czci grabowskich dzieci, które w "kwietniu 1904 roku solidarnie stanęły w obronie polskiej mowy".

13 kwietnia 2010 r.

Z okazji 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej i tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, w wyniku której zginęła 96-osobowa delegacja polska z Prezydentem RP panem Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką, odbył się apel, którego celem było oddanie hołdu pomordowanym i poległym.

7 maja 2010 r.

Dzień Patrona. Do szkoły przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Emlichheim w Niemczech. W programie obchodów nie mogło zabraknąć muzyki naszego genialnego kompozytora, ponieważ Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2010 został ustanowiony Rokiem Fryderyka Chopina. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem koncertu w wykonaniu muzyków Filharmonii Kaliskiej. Uczniowie zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy nad projektem "Europa piękna, ciekawa i znana". Na koniec zespół teatralny pod kierunkiem pań mgr Janiny Niwy i mgr Małgorzaty Koniecznej przedstawił inscenizację pt. "W poszukiwaniu Europy"

12 października 2010 r.

W obecności władz powiatowych i samorządowych, z Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną panem Edmundem Geppertem na czele, w gimnazjum odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną. Wszyscy przybyli goście, także z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej, podpisali akt erekcyjny, który został umieszczony w fundamentach nowo budowanego obiektu sportowego. Oprawę artystyczną uroczystości stanowił program przygotowany przez mgr Janinę Niwę i mgr Małgorzatę Konieczną oraz pokaz zespołu karate pod kierunkiem mgr. Jana Zielińskiego.

20 maja 2011 r.

Dzień Patrona. Myśl przewodnia, a jednocześnie temat projektu brzmiał: "Europa - jeden dom, różne tradycje i zwyczaje". Swoją obecnością uroczystość zaszczycił europoseł pan Andrzej Grzyb, który docenił wiedzę oraz umiejętności uczniów w konkursie na temat krajów europejskich, ufundował nagrody, a trzech najlepszych uczniów zaprosił do Brukseli.

1 września 2011 r.

Z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną pan inż. Zenon Cegła przekazał społeczności uczniowskiej długo oczekiwany kompleks boisk sportowych Orlik2012.

16 grudnia 2011 r.

Uroczysty apel z okazji 30-tej rocznicy wprowadzenia przez władze komunistyczne w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego oraz 16 grudnia 1981 roku pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach w celu oddania hołdu ofiarom reżimu komunistycznego oraz wysłuchanie wykładu pana dr. Stanisława Bogaczewicza z wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

18 maja 2012 r.

Dzień Patrona. Honorowy patronat objęła Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andżelika Możdżanowska, która obejrzała efekty kilkumiesięcznej pracy uczniów realizujących projekt edukacyjny pod hasłem "Z wizytą w ojczyźnie bursztynu, oscypka i smoka wawelskiego". Z okazji 10-tej rocznicy nadania szkole imienia priorytetem dla młodzieży było ukazanie regionów Polski jako atrakcyjnych dla Polaków i gości z Europy, a także poznawanie, kultywowanie i promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

2 września 2012 r.

Inauguracja roku szkolnego 2012/13 i dziesiąta rocznica oddania do użytku budynku gimnazjum przy ulicy Przemysłowej 1 A.