1. Język polski – mgr Magdalena Szczypińska
                      mgr Marzena Siemieniak
 2. Język angielski – mgr Błażej Kłysz
 3. Język niemiecki i technika – mgr Halina Nowak
 4. Matematyka –  mgr Urszula Harwes
 5. Historia i wos – mgr Bogna Kajda
 6. Biologia – mgr Joanna Topolska
 7. Chemia – mgr Jolanta Machaj
 8. Fizyka – mgr Krzysztof Majdziński
 9. Geografia – mgr Beata Nawrot
 10. Informatyka – mgr Maria Doruch
 11. Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Maria Doruch
 12. Wychowanie fizyczne – mgr Marzena Siemieniak
                                    mgr Jerzy Konieczny
 13. Religia – ks. mgr Mariusz Kamiński
 14. Pedagog szkolny – mgr Agnieszka Jończyk
 15. Bibliotekarz – mgr Małgorzata Konieczna
 16. Muzyka - mgr Grzegorz Golanowski