1. Język polski – mgr Magdalena Szczypińska
                      mgr Marzena Siemieniak
 1. Język angielski – mgr Magdalena Szkudlarek – Szymczak
                           mgr Błażej Kłysz
 1. Język niemiecki – mgr Katarzyna Niełacna
                            mgr Halina Nowak
 1. Matematyka – mgr Elżbieta Haręża
                       mgr Urszula Harwes
 1. Historia i wos – mgr Bogna Kajda
 2. Biologia – mgr Joanna Topolska
 3. Chemia – mgr Jolanta Machaj
 4. Fizyka – mgr Krzysztof Majdziński
 5. Geografia – mgr Beata Nawrot
 6. Informatyka – mgr Maria Doruch
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Maria Doruch
 8. Zajęcia plastyczne – mgr Katarzyna Niełacna
 9. Zajęcia techniczne – mgr Halina Nowak
                                mgr Małgorzata Konieczna
 1. Wychowanie fizyczne – mgr Marzena Siemieniak
                                    mgr Jerzy Konieczny
 1. Religia – ks. mgr Mariusz Kamiński
 2. Pedagog szkolny – mgr Agnieszka Jończak
                             mgr Kwiryna Świerczek
 1. Wychowawca świetlicy – mgr Kwiryna Świerczek
 2. Bibliotekarz – mgr Małgorzata Konieczna