środa, 11 kwiecień 2018 11:41

Wspieramy podopiecznych programu „Adopcja na odległość”

Napisane przez

W roku szkolnym 2015/2016 pani Dyrektor zadeklarowała trzyletni udział szkoły w programie Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego „Adopcja na odległość”. Udział w tym dziele to dowód, że społeczność gimnazjalna rozumie potrzebę niesienia finansowej pomocy, której celem jest kształcenie ubogich i skrzywdzonych młodych ludzi z krajów misyjnych. Samorząd Uczniowski po raz trzeci podjął się zebrania kwoty, która pozwoli pokryć roczny koszt nauki jednego dziecka, i przekazał 14 marca 2018 r. na konto SOM zebrane 520 zł. Szkoła otrzymała podziękowanie.