piątek, 11 maj 2018 10:08

Już po egzaminach gimnazjalnych

Napisane przez

W dniach 18 – 20 kwietnia 2018 r.  80-ciu uczniów klas trzecich przystąpiło do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. Laureaci konkursów wojewódzkich byli zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu: ucz. Oliwia Armatys nie rozwiązywała arkusza z historii i wos-u, natomiast ucz. Kacper Balcerek – z matematyki. Język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym zdawało 73 uczniów, a pozostali – język niemiecki na poziomie podstawowym. Wszystkie egzaminy odbyły się zgodnie z procedurami, w spokojnej, miłej atmosferze. Wyniki egzaminów uczniowie poznają dopiero 15 czerwca br., natomiast zaświadczenia OKE – w dniu rozdania świadectw, czyli 22 czerwca br.