Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

1. Alan Chmielarski - przewodniczący

2. Kinga Krupa - zastępca przewodniczącego

3. Kinga Siedlecka - skarbnik

4. Natalia Baś - sekretarz

5. Anna Sitek, Jagoda Józefiak, Weronika Jarczewska, Konrad Dirska, Sara Biel, Kinga Otwiaska - członkowie